Plenaire vergadering

27 oktober 2016

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Burgerinitiatief ‘Internetpesters aangepakt’ (34 564, nr. 1)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Regels over het verwerken van gegevens ter bevordering van de veiligheid en de integriteit van elektronische informatiesystemen die van vitaal belang zijn voor de Nederlandse samenleving en regels over het melden van ernstige inbreuken (Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity) (34 388)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Verzamelwet SZW 2017) (34 528)

10:15
Plenair debat 

VAO Circulaire economie (AO d.d. 05/10)

10:45
Plenair debat 

Begroting Algemene Zaken (34 550-III) + Begroting Koning (34 550-I)

13:15
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van Werkzaamheden

16:30
Plenair debat 

Begroting Economische Zaken (deel economie en innovatie) (34 550-XIII) (voortzetting)