Plenaire vergadering

27 oktober 2015

Agendapunten

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

VSO over de uitvoering van de aangenomen moties, ingediend tijdens het VAO Uitgangspunten Cultuurbeleid op 2 juli 2015 (32 820, nr. 171)

15:20
Plenair debat 

Stemmingen

16:00
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

18:45
Plenair debat 

VAO Armoede- en Schuldenbeleid (AO d.d. 24/09)

19:05
Plenair debat 

Wet vrijlating lijfrenteopbouw en inkomsten uit arbeid en bevordering vrijwillige voortzetting pensioenopbouw (34 227)