Plenair debat

Plenaire vergadering 27 september 2018

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
27 september 2018
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijzigingswet financiële markten 2018 (34859)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Aanpassingswet studiefinanciering BES (34968)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Faillissementswet ter implementatie van richtlijn (EU) 2017/2399 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot wijziging van richtlijn 2014/59/EU wat betreft de rang van ongedekte schuldinstrumenten in de insolventierangorde (PbEU 2017 L 345)(34909)

10:16
Plenair debat 

Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen) (34182) (1e termijn)

14:15
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

14:30
Plenair debat 

VAO Klimaat en Energie (AO d.d. 13/09)

15:20
Plenair debat 

VAO Openbaar vervoer, ov-chipkaart en taxi (AO d.d. 20/09)

15:40
Plenair debat 

Debat over nucleaire veiligheid