Plenaire vergadering

27 september 2016

Agendapunten

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Stemmingen

15:30
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

16:00
Plenair debat 

VAO Privacy (AO d.d. 18/05) over het niet verzwakken van encryptiesoftware

16:25
Plenair debat 

VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 08/09)

16:45
Plenair debat 

VAO Mensenhandel en Prostitutie (AO d.d. 26/04)

17:10
Plenair debat 

VAO Forensisch onderzoek (AO d.d. 15/06)

17:30
Plenair debat 

VAO Georganiseerde criminaliteit (AO d.d. 16/06)

19:00
Plenair debat 

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met een herziening van de wettelijke regeling van de tenuitvoerlegging van strafrechtelijke beslissingen (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (re-en dupliek) (34 086)