Plenair debat

Plenaire vergadering 27 juni 2019

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
27 juni 2019
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven (35035, nr. 8)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Overleveringswet in verband met het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie in de gevoegde zaken C-508/18 OG en C-82/19 PPU PI (35224)

10:16
Plenair debat 

VAO Leven lang ontwikkelen (AO d.d. 11/06)

10:40
Plenair debat 

VAO Laaggeletterdheid (AO d.d. 13/06)

11:00
Plenair debat 

VAO Emancipatiebeleid (AO d.d. 18/06)

11:25
Plenair debat 

VAO Erfgoed en monumenten (AO d.d. 05/06)

11:50
Plenair debat 

VSO Modernisering financiering ambtsopleidingen (31288, nr. 581)

12:10
Plenair debat 

Wijziging van de Wet langdurige zorg om toegang tot deze wet te bieden aan mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij (35146)

14:30
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Stemmingen (over de motie-Ploumen (35000 V, nr. 76) ingediend bij het debat over het bericht dat de fractievoorzitter van de SP Eindhoven wordt vastgehouden in Turkije)

14:35
Plenair debat 

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

18:30
Plenair debat 

VAO Bouwopgave (AO d.d. 19/06)

19:00
Plenair debat 

Aanvullingswet geluid Omgevingswet (35054)