Plenaire vergadering

27 juni 2018

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VAO Brede Schuldenaanpak / Armoede (AO d.d. 14/06)

10:45
Plenair debat 

Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (34231) (1e termijn Kamer)

13:00
Plenair debat 

STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de Europese top)

13:05
Plenair debat 

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

13:15
Plenair debat 

VAO Preventie radicalisering (AO d.d. 20/06)

13:45
Plenair debat 

Regels met betrekking tot het verlenen van trustdiensten en het toezicht daarop (Wet toezicht trustkantoren 2018) (34910) (eerste termijn)

16:15
Plenair debat 

Debat over maatregelen tegen de haatimam die de burgemeester van Rotterdam bedreigt

19:45
Plenair debat 

Debat over verpleeghuizen