Plenair debat

Plenaire vergadering 27 mei 2021

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
27 mei 2021
10:16
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:16
Plenair debat 

Wijziging van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten teneinde de uitvoering te vereenvoudigen en technische onvolkomenheden en omissies te herstellen (35667)

12:45
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Erfgoedwet en de Wet op de economische delicten in verband met EU-verordening (EU) 2019/880 inzake het binnenbrengen van cultuurgoederen (35635)

12:46
Plenair debat 

Tweeminutendebat Onderwijs en corona po/vo, inzake loslaten 1,5m afstandsmaatregel in het voortgezet onderwijs

13:35
Plenair debat 

Aansluitend: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het onder voorbehoud geagendeerde Tweeminutendebat Onderwijs en corona po/vo)

13:37
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

17:05
Plenair debat 

Tweeminutendebat over Zorgnorm SAR-helikopters en SAR-verbeterprogramma (Kamerstuk 30490-36)

18:20
Plenair debat 

Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met versterking van de strafrechtelijke aanpak van ondermijnende criminaliteit (versterking strafrechtelijke aanpak ondermijnende criminaliteit) (35564)