Plenaire vergadering

27 maart 2018

Agendapunten

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

STEMMINGEN

16:00
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

17:00
Plenair debat 

Initiatiefwetsvoorstel-Van Nispen tot wijziging van o.a. de Comptabiliteitswet 2016 teneinde een heldere scheiding aan te brengen tussen de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en die van de Raad voor de rechtspraak (34 618) (antwoord 1e termijn + rest)

19:15
Plenair debat 

VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (AO d.d. 21/02) (voortzetting)

19:30
Plenair debat 

VAO Kinderporno en kindermisbruik (AO d.d. 15/02)

20:00
Plenair debat 

VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 14/03)

20:30
Plenair debat 

Initiatiefwetsvoorstel Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet i.v.m. het invoeren van een maatregel tot aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (34 606) (voortzetting antwoord 1e termijn)