Plenair debat

Plenaire vergadering 27 maart 2018

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
27 maart 2018
14:00
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

16:00
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

17:00
Plenair debat 

Initiatiefwetsvoorstel-Van Nispen tot wijziging van o.a. de Comptabiliteitswet 2016 teneinde een heldere scheiding aan te brengen tussen de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en die van de Raad voor de rechtspraak (34 618) (antwoord 1e termijn + rest)

19:15
Plenair debat 

VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (AO d.d. 21/02) (voortzetting)

19:30
Plenair debat 

VAO Kinderporno en kindermisbruik (AO d.d. 15/02)

20:00
Plenair debat 

VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 14/03)

20:30
Plenair debat 

Initiatiefwetsvoorstel Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet i.v.m. het invoeren van een maatregel tot aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (34 606) (voortzetting antwoord 1e termijn)