Activiteiten

 1. Plenair debat | 14:00

  Vragenuur

 2. Plenair debat | 15:00

  STEMMINGEN

 3. Plenair debat | 16:00

  Regeling van werkzaamheden

 4. Plenair debat | 17:00

  Initiatiefwetsvoorstel-Van Nispen tot wijziging van o.a. de Comptabiliteitswet 2016 teneinde een heldere scheiding aan te brengen tussen de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en die van de Raad voor de rechtspraak (34 618) (antwoord 1e termijn + rest)

 5. Plenair debat | 19:15

  VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (AO d.d. 21/02) (voortzetting)

 6. Plenair debat | 19:30

  VAO Kinderporno en kindermisbruik (AO d.d. 15/02)

 7. Plenair debat | 20:00

  VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 14/03)

 8. Plenair debat | 20:30

  Initiatiefwetsvoorstel Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet i.v.m. het invoeren van een maatregel tot aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (34 606) (voortzetting antwoord 1e termijn)