Plenair debat

Plenaire vergadering 26 november 2015

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
26 november 2015
10:14
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Handelsregisterwet 2007, het Burgerlijk Wetboek en de Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen in verband met deponering van bescheiden in het handelsregister langs elektronische weg (34 262)

10:15
Plenair debat 

Begroting Veiligheid en Justitie (34 300-VI) Voortzetting

14:00
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over de Nederlandse inzet voor de klimaatconferentie in Parijs en bij het debat over de EU-Turkije top op 29 november 2015)

14:15
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

19:50
Plenair debat 

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (34 300-XVII) Voortzetting