Plenaire vergadering

26 september 2019

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Goedkeuring van de op 12 december 2016 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst inzake politieke dialoog en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Cuba, anderzijds (Trb. 2017, 19) (35186)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Implementatie van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector (Trb. 2011, 152) en van Richtlijn (EU) 2017/159 van de Raad van 19 december 2016 tot uitvoering van de op 21 mei 2012 door het Algemeen Comité van de landbouwcoöperaties van de Europese Unie (COGECA), de Europese Federatie van vervoerswerknemers (EFT) en de Vereniging van de nationale organisaties van visserijondernemingen in de Europese Unie (Europêche) gesloten Overeenkomst betreffende de uitvoering van het Verdrag betreffende werk in de visserijsector van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2007 (PbEU 2016, L 25) (35194)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Muntwet 2002 in verband met de aanbesteding van het produceren van munten en het afschaffen van beleggingsmunten (35203)

10:16
Plenair debat 

Debat over de handhaving van de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

14:40
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:50
Plenair debat 

Debat over de stijgende woonlasten voor huurders

18:20
Plenair debat 

VAO Luchtvaart (AO d.d. 11/09)

20:30
Plenair debat 

Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties