Plenaire vergadering

26 september 2018

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Dertigledendebat over een tekort aan rechercheurs

13:30
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

14:00
Plenair debat 

VAO Participatiewet (AO d.d. 12/09)

14:55
Plenair debat 

VAO Bestaansminimum Caribisch Nederland (AO d.d. 13/09)

15:15
Plenair debat 

VAO Mbo en vmbo (AO d.d. 12/09)

16:20
Plenair debat 

VAO Media algemeen en journalistiek (AO d.d. 06/09)

17:00
Plenair debat 

Wet invoering extra geboorteverlof (34967)

20:15
Plenair debat 

Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Wet op het financieel toezicht in verband met de implementatie van Richtlijn 2016/2341/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2016 betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV’s) (PbEU 2016, L 354) (34934) (1e termijn)