Plenaire vergadering

26 september 2017

Agendapunten

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2018 (34792)

16:10
Plenair debat 

Stemmingen

16:50
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

19:00
Plenair debat 

Dertigledendebat over gelekte documenten over het handelsakkoord tussen Japan en de EU