Plenaire vergadering

26 juni 2018

Agendapunten

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Stemmingen

15:30
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

16:00
Plenair debat 

Debat over de Europese top van 28 en 29 juni 2018

20:00
Plenair debat 

Debat over dividendbelasting

20:28
Plenair debat 

Stemming : over het ordevoorstel van het lid Marijnissen (SP) over openheid van zaken over alle informatie aangaande afspraken die met Shell zijn gemaakt alvorens het debat begint (Verworpen)

21:10
Plenair debat 

Stemming over: motie ingediend bij het debat over dividendbelasting