Activiteiten

 1. Plenair debat | 10:14

  Hamerstuk: Wijziging van de Wet algemene regels herindeling in verband met het opnemen van een regeling inzake de gevolgen van een wijziging van de gemeentelijke indeling voor de verkiezing van de raden van de daarbij betrokken gemeenten (33889)

 2. Plenair debat | 10:15

  Debat over de brandstofaccijnzen

 3. Plenair debat | 14:30

  Verslag van de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven (EP)

 4. Plenair debat | 14:35

  Afscheid mw. Van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)

 5. Plenair debat | 14:40

  Regeling van werkzaamheden: aanvang middagvergadering

 6. Plenair debat | 15:00

  VAO Inburgering (AO d.d. 05/06)

 7. Plenair debat | 15:25

  VAO Discriminatieonderwerpen (AO d.d. 21/05)

 8. Plenair debat | 15:40

  VSO over de termijn indienen klachten seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk

 9. Plenair debat | 16:00

  Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg) (33168)