Plenaire vergadering

26 juni 2014

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet algemene regels herindeling in verband met het opnemen van een regeling inzake de gevolgen van een wijziging van de gemeentelijke indeling voor de verkiezing van de raden van de daarbij betrokken gemeenten (33889)

10:15
Plenair debat 

Debat over de brandstofaccijnzen

14:30
Plenair debat 

Verslag van de commissie voor het onderzoek van de Geloofsbrieven (EP)

14:35
Plenair debat 

Afscheid mw. Van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)

14:40
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden: aanvang middagvergadering

15:00
Plenair debat 

VAO Inburgering (AO d.d. 05/06)

15:25
Plenair debat 

VAO Discriminatieonderwerpen (AO d.d. 21/05)

15:40
Plenair debat 

VSO over de termijn indienen klachten seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk

16:00
Plenair debat 

Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg) (33168)