Plenair debat

Plenaire vergadering 26 april 2018

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
26 april 2018
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met mogelijk maken van experimenten met geautomatiseerde systemen in motorrijtuigen (34 838)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake wederopbouw bovenwindse eilanden) (34 869)

10:16
Plenair debat 

Debat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon

12:35
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:40
Plenair debat 

VAO Kinderopvang (AO d.d. 12/04)

15:00
Plenair debat 

VSO Commissievoorstellen om restricties op te leggen aan het gebruik van drie neonicotinoïden

15:30
Plenair debat 

VAO Eurogroep/Ecofinraad/IMF (AO d.d. 18/04)

15:45
Plenair debat 

VAO Groepsgrootte in het basisonderwijs en het werkdrukakkoord po (AO d.d. 18/04)

16:40
Plenair debat 

STEMMINGEN (over de Wet verlaagd wettelijk collegegeld (34 911), de motie ingediend bij het VAO NAVO, moties ingediend bij het debat over het plan om gehandicapten minder te betalen dan het minimumloon en over moties ingediend bij het VSO Commissievoorstellen om restricties op te leggen aan het gebruik van drie neonicotinoïden)