Plenair debat

Plenaire vergadering 26 maart 2019

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
26 maart 2019
14:00
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

15:00
Plenair debat 

Beëdiging van de heer Drost (ChristenUnie)

15:30
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

16:00
Plenair debat 

Voorstel van wet van de leden Snels, Tony van Dijck, Leijten, Nijboer, Van Raan, Van Rooijen en Azarkan tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met aanscherping van de definitie van “vaste beloning” en introductie van een instemmingsrecht voor de Minister van Financiën met betrekking tot de vaststelling of verhoging van de vaste beloning van een bestuurder van een systeemrelevante bank) (34906) (1e termijn Kamer)

17:30
Plenair debat 

Debat over het bericht dat Nederland weinig meer kan doen tegen verlenging van de WW-export door Brussel

19:50
Plenair debat 

Aansluitend: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over het bericht dat Nederland kan weinig meer doen tegen verlenging van de export-WW door Brussel

20:30
Plenair debat 

Debat over discriminatie op de woningmarkt