Plenaire vergadering

26 februari 2015

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (33970)

13:30
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:35
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: (over moties ingediend bij het debat naar aanleiding van de Europese Top van 12 en 13 februari 2015 en over de steunmaatregelen Griekenland)

13:40
Plenair debat 

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verruiming van de mogelijkheden voor het ontnemen van het Nederlanderschap bij terroristische misdrijven (34 016)

17:00
Plenair debat 

VAO Paardenhouderij (AO d.d. 28/01)

18:30
Plenair debat 

VAO Kinderopvang (AO d.d. 05/02)

19:00
Plenair debat 

Wet aanpak schijnconstructies (34 108)