Plenaire vergadering

25 oktober 2016

Agendapunten

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Beëdiging van dhr. R. van der Velde (PvdA)

15:05
Plenair debat 

Stemmingen

15:30
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

15:45
Plenair debat 

VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 15/09)

16:15
Plenair debat 

VSO Studievoorschot en geneeskundestudenten in hun coschapfase (Kamerstuk 24 724, nrs. 140 en 141)

16:40
Plenair debat 

VSO beleidskader internationaal cultuurbeleid voor de periode 2017-2020 (Kamerstuk 31482, nr. 97)

18:15
Plenair debat 

VAO Ondernemen, bedrijfsfinanciering en regeldruk (AO d.d. 22/06)

18:35
Plenair debat 

VAO Bedrijfslevenbeleid en innovatie (AO d.d. 12/10)

18:55
Plenair debat 

VAO Economische Structuurversterking en Werkgelegenheid Zeeland (AO d.d. 12/10)

19:15
Plenair debat 

Begroting Economische Zaken (deel economie en innovatie) (34 550-XIII) (eerste termijn Kamer)