Plenaire vergadering

25 september 2019

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (34747) (1e termijn Kamer)

11:45
Plenair debat 

Debat over het actieprogramma Langer Thuis

13:50
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

17:00
Plenair debat 

VAO Groningen (AO d.d. 12/09)

18:30
Plenair debat 

VAO Visiebrief mediabeleid (AO d.d. 11/09)

19:00
Plenair debat 

VSO Overzicht van klachtbehandeling en -afhandeling in de verschillende onderwijssectoren en evaluatie klachtenregeling in het funderend onderwijs (35000-VIII, nr. 213)

19:20
Plenair debat 

Voorstel van wet van de leden Kwint en Westerveld tot wijziging van diverse onderwijswetten teneinde te verbieden dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige geldelijke bijdrage hebben voldaan worden buitengesloten van activiteiten (35063) (1e termijn Kamer)