Plenaire vergadering

25 juni 2014

Agendapunten

10:30
Plenair debat 

VSO OJCS-Raad op 20-21 mei 2014 (21501-34, nr. 227)

11:00
Plenair debat 

VAO Problemen van Franchise-ondernemers (AO d.d. 12/06)

13:00
Plenair debat 

Beëdiging van dhr. Veldman

13:05
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden: aanvang middagvergadering

13:30
Plenair debat 

Debat over de agenda van de Europese Top

17:10
Plenair debat 

Aansluitend aan het debat over de agenda van de Europese Top: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat agenda Europese Top)

17:20
Plenair debat 

VAO Vervoer en beheer hoofdrailnet (AO d.d. 17/06)

18:08
Plenair debat 

VAO Lange Termijn Spooragenda (AO d.d. 15/04)

19:30
Plenair debat 

VAO Slachtoffers van loverboys (AO d.d. 17/06)

19:45
Plenair debat 

Verduidelijking van de rookverboden in de Tabakswet, met inbegrip van een algemeen rookverbod in de horeca (33791)