Plenaire vergadering

25 maart 2014

Agendapunten

 
Plenair debat (geannuleerd)

VAO Integratieonderwerpen (AO d.d. 12/03)

 
Plenair debat (geannuleerd)

Dertigledendebat over het bericht dat de klacht van de Conferentie van Europese Kerken over de opvang van ongedocumenteerde volwassenen gegrond is verklaard

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

15:15
Plenair debat 

Stemmingen

16:15
Plenair debat 

Wijziging van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen in verband met de invoering van een startmeldingsplicht voor beperkte duur voor het uitvoeren van verrichtingen waarvoor niet langer een vergunning op grond van deze wet is vereist (33438)

18:30
Plenair debat 

Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht (33582)