Plenair debat

Plenaire vergadering 25 februari 2021

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
25 februari 2021
10:39
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:39
Plenair debat 

Verslagen van de commissie voor de verzoekschriften en burgerinitiatieven

10:39
Plenair debat 

Hamerstuk: Regels ter uitvoering van de EU-verordening betreffende het programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport en de EU-verordening betreffende het programma Europees Solidariteitskorps (Uitvoeringswet Erasmusprogramma en Europees Solidariteitskorps) (35658)

10:40
Plenair debat 

VSO Stand van zaken voorbereiding Tweede Kamerverkiezing (35165, nr. 30)

11:00
Plenair debat 

VSO Ontwerpbesluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet (33118, nr.174)

11:25
Plenair debat 

VSO Vereenvoudiging bekostiging vo (31289, nr. 435)

11:50
Plenair debat 

VAO Mbo en praktijkonderwijs (AO d.d. 13/01)

12:15
Plenair debat 

VAO Leefomgeving (AO d.d. 11/02)

12:40
Plenair debat 

VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 10/12)

13:10
Plenair debat 

VAO Initiatiefnota van het lid Diertens over een Gezonde Leefstijl (AO d.d. 10/02)

13:25
Plenair debat 

VAO Initiatiefnota van de leden Sazias, Van den Berg en Veldman over urgentie invoering uitgebreid persoonlijk profiel (35383)

13:40
Plenair debat 

VSO Toekomstvisie Transgenderzorg (31016, nr. 295)

14:40
Plenair debat 

VAO Zwangerschap en geboorte (AO d.d. 10/12)

15:10
Plenair debat 

VAO Handreiking Kindzorg (AO d.d. 05/11)

15:35
Plenair debat 

VAO Initiatiefnota van de leden Klaver en Kröger over de tijdelijke testsamenleving (35653)

16:10
Plenair debat 

VAO Raad Buitenlandse Zaken (AO d.d. 21/01)

16:35
Plenair debat 

VAO Huiselijk geweld/Kindermishandeling (AO d.d. 18/2)

18:45
Plenair debat 

Einde vergadering: STEMMINGEN