Plenaire vergadering

25 januari 2017

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Voorstel van wet van het lid Karabulut tot wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met de invoering van een verdringingstoets (Wet verdringingstoets) (34 325) (1e termijn Kamer)

11:30
Plenair debat 

Voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van Algemene Ouderdomswet en Participatiewet i.v.m. de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (34414) (antw 1e termijn + rest)

13:50
Plenair debat 

Regeling van Werkzaamheden

13:55
Plenair debat 

VAO Verwerving F-35 (AO d.d. 08/12)

14:00
Plenair debat 

Wijziging van de Financiële-verhoudingswet in verband met een vereenvoudiging van het verdeelmodel van het provinciefonds (34 568)

14:45
Plenair debat 

Goedkeuring van de op 12 december 2015 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst van Parijs (Trb. 2016, 94 en Trb. 2016, 162) (34 589-(R2077)

19:30
Plenair debat 

Voorstel van wet van het lid Van Laar houdende de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen (Wet zorgplicht kinderarbeid) (antwoord 1e termijn + rest) (34 506)