Plenair debat

Plenaire vergadering 24 november 2016

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
24 november 2016
10:14
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Goedkeuring van het op 6 april 2016 te Philipsburg tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Franse Republiek inzake maritieme afbakening in het Caribisch gebied (Trb. 2016, 52 en 82) (34515-(R2070)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (34 564, nr. 2)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, in verband met de omzetting van Richtlijn 2014/104/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht van de lidstaten en van de Europese Unie (Implementatiewet richtlijn privaatrechtelijke handhaving mededingingsrecht) (34 490)

10:15
Plenair debat 

Begroting Buitenlandse Zaken (V) (voortzetting)

14:05
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

15:30
Plenair debat 

Begroting Economische Zaken (XIII) (onderdeel Landbouw en Natuur) (voortzetting)