Plenair debat

Plenaire vergadering 24 juni 2009

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
24 juni 2009
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Wijz. Algemene Kinderbijslagwet; in verband met aanpassing aan de invoering van een kwalificatieplicht in de Leerplichtwet 1969 (31 890)

14:55
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Verslag van de commissie voor de Geloofsbrieven (i.v.m. de verkiezing van leden van het Europees Parlement)

15:00
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

15:25
Plenair debat 

Heropening debat protectionisme en steunmaatregelen G20

16:00
Plenair debat 

Spoeddebat over de wachtlijstcijfers voor de jeugd-GGZ

19:15
Plenair debat 

Wijz. Kaderwet financiële verstrekkingen Financiën; verzekering door de Staat van handelsrisico’s en de verbetering van het risicobeheer (31 382)

20:45
Plenair debat 

Wijz. Wet op het financieel toezicht; i.v.m. betalingsdiensten in de interne markt (31 892)