Plenaire vergadering

24 april 2014

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VAO Accreditatie CE- en MEM-opleiding van In Holland (AO d.d. 10/04)

10:40
Plenair debat 

VSO inzake besluit tot wijziging van onder meer het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met doelmatige leerwegen en moderniseren bekostiging beroepsonderwijs (33908, nr. 1)

11:00
Plenair debat 

VAO Turkije (AO d.d. 16/04)

13:00
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:15
Plenair debat 

Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet en het Wetboek van Strafrecht in verband met de herijking van de wijze van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende sancties en de invoering van elektronische detentie (33745) Tweede Termijn

16:30
Plenair debat 

VSO Strategie van de Nederlandse Spoorwegen inzake commerciële activiteiten op en rond stations

18:00
Plenair debat 

VAO Windenergiegebieden (AO d.d. 24/04) (onder voorbehoud)

20:00
Plenair debat 

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN