Plenaire vergadering

24 maart 2016

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Invoeringswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in verband met het wettelijk regelen van kwaliteitseisen voor de jeugdzorg op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het toezicht en de handhaving hiervan door de inspectie jeugdzorg (34 238)

10:15
Plenair debat 

Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet (34 279)

14:00
Plenair debat 

Herdenking naar aanleiding van de aanslagen in Brussel

14:15
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

16:15
Plenair debat 

VAO Wet werk en zekerheid (AO d.d. 09/03)

16:45
Plenair debat 

VAO Kinderopvang (AO d.d. 09/03)

17:35
Plenair debat 

Extra Regeling van werkzaamheden