Plenair debat

Plenaire vergadering 23 november 2021

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
23 november 2021
14:00
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

14:00
Plenair debat 

Herdenking naar aanleiding van het overlijden van de heer B.J. (Bas) van der Vlies (oud-fractievoorzitter SGP)

15:30
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

16:00
Plenair debat 

Tweeminutendebat Besluit publiekrechtelijk afdwingbare financiële bijdragen (Kamerstuk 33 118, nr. 204)

16:20
Plenair debat 

Tweeminutendebat Volkshuisvestelijke en ruimtelijke ordeningsaspecten (CD d.d. 16/09)

17:15
Plenair debat 

Tweeminutendebat Klimaatakkoord gebouwde omgeving (CD d.d. 06/10)

17:40
Plenair debat 

Tweeminutendebat Leefbaarheid en veiligheid (CD d.d. 07/10)

18:00
Plenair debat 

Tweeminutendebat Bouwregelgeving (CD d.d. 11/11)

19:15
Plenair debat 

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (35925-XVII) (1e termijn Kamer)