Plenair debat

Plenaire vergadering 23 november 2017

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
23 november 2017
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Kieswet in verband met de introductie van kiescolleges voor de Eerste Kamer voor de Caribische openbare lichamen ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer) (34 782)

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Uitvoering van de Verordening (EU) 2015/848 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende insolventieprocedures (PbEU 2015, L 141) (Uitvoeringswet EU-insolventie-verordening) (34 729)

10:16
Plenair debat 

Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (34775-XVII) (voortzetting)

14:00
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over het Pakket Belastingplan 2018, over de wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld en over Voorstel van wet van het lid Van Raak tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum )

14:30
Plenair debat 

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

16:00
Plenair debat 

Begroting Defensie (34 775-X) (inclusief Kustwacht Caribisch NL uit de begroting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)) (voortzetting)