Plenair debat

Plenaire vergadering 23 september 2020

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
23 september 2020
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VSO Stimuleringsmaatregel Nederlands cultureel audiovisueel aanbod (32820-377)

10:40
Plenair debat 

VSO Voortgang uitwerking vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 (28760-102)

11:00
Plenair debat 

VSO Evaluatie Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen, vaste boekenprijs en Koninklijke Bibliotheek (33846-59)

11:20
Plenair debat 

VSO Rapport Onderzoek Levenlanglerenkrediet (30012-129)

11:40
Plenair debat 

VSO Beantwoording vragen over het bericht 'Studies niet toegerust op hoogbegaafd talent' (31497-366)

12:00
Plenair debat 

VSO Sponsorconvenant 2020-2022 (35300-VIII-185)

12:20
Plenair debat 

VSO Storing leerlingvolgsysteem (31289-425)

13:15
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:16
Plenair debat 

Debat over de Europese top van 1 en 2 oktober 2020 (1e termijn)

19:15
Plenair debat 

VAO Recente onrust en geweld in Nederland (AO d.d. 03/09)

19:45
Plenair debat 

Voorstel van wet van het lid Verhoeven houdende een regeling voor een afwegingsproces voor het gebruik van kwetsbaarheden in geautomatiseerde werken door de overheid (Wet Zerodays Afwegingsproces) (35257) (voortzetting)