Plenair debat

Plenaire vergadering 23 september 2014

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
23 september 2014
14:00
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

15:00
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

16:30
Plenair debat 

VSO Ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen i.v.m. de invoering van het T-rijbewijs (29 398, nr. 416)

19:45
Plenair debat 

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) (33891) (antwoord regering in tweede termijn)