Plenaire vergadering

23 juni 2020

Agendapunten

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Stemmingen

16:00
Plenair debat 

Hoofdelijke stemmingen

16:30
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

17:15
Plenair debat 

VSO Binnenvaart en Maritiem (31409-278)

17:45
Plenair debat 

VSO Transportraad 4 juni 2020 (21501-33-815)

18:30
Plenair debat 

Tijdelijke voorzieningen voor de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de uitbraak van COVID-19 (Tijdelijke rijkswet voorziening Rijksoctrooiwet 1995 COVID-19) (35449-(R2147))

20:00
Plenair debat 

Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (32411) (voortzetting)