Plenair debat

Plenaire vergadering 23 juni 2016

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
23 juni 2016
10:14
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en Burgerinitiatieven (34 307 nr. 21)

10:15
Plenair debat 

VAO Advies van de Onderwijsraad ‘Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap’ (AO d.d. 09/06)

10:40
Plenair debat 

VAO Verdeling middelen onderwijsachterstandenbeleid (AO d.d. 14/04)

11:05
Plenair debat 

VAO Examens (AO d.d. 15/06)

11:30
Plenair debat 

VAO Wetenschapsbeleid (AO d.d. 20/04)

11:55
Plenair debat 

VSO over de reactie op het rapport ‘Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen’ van de Inspectie van het Onderwijs (28753, nr. 39)

12:20
Plenair debat 

VAO Cultuur (AO d.d. 02/06)

13:55
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

14:00
Plenair debat 

Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs (34 457) (1e termijn)

19:15
Plenair debat 

Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand (33 996) (Eerste Termijn Kamer)