Plenair debat

Plenaire vergadering 23 april 2015

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
23 april 2015
10:14
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, in verband met verduidelijking van het toepassingsbereik van de koopregels van titel 7.1 BW (34071)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Aanpassing van diverse BES-onderwijswetten inzake het vervallen van de RMC-functie met betrekking tot voortijdig schoolverlaten in Caribisch Nederland (34144)

10:15
Plenair debat 

Debat over de invulling van de AMvB ter bevordering van grondgebondenheid

12:30
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

15:30
Plenair debat 

VAO Boeken (AO d.d. 14/04)

15:50
Plenair debat 

VAO Stages en subsidieregeling praktijkleren (AO d.d. 08/04)

16:10
Plenair debat 

VSO over het behoud van kleinschalige, specialistische beroepsopleidingen (31 524, nr. 238)

17:00
Plenair debat 

VAO Zorg voor ernstig zieke kinderen (AO d.d. 02/04)

18:30
Plenair debat 

VAO NPV Toetsingsconferentie 2015 (AO d.d. 23/04)

19:30
Plenair debat 

Debat over de MH17 en de informatiepositie van de Nederlandse regering