Plenaire vergadering

23 maart 2017

Agendapunten

13:00
Plenair debat 

Beëdiging tijdelijk Voorzitter

13:05
Plenair debat 

Beëdiging van de leden

13:30
Plenair debat 

Vaststellen van de profielschets voor de functie van Voorzitter van de Tweede Kamer

13:35
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

14:30
Plenair debat 

VSO over de geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van de Europese Raad op 24 en 25 maart 2017 (Kamerstuk 21501-02, nr. 1194)

15:00
Plenair debat 

STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VSO Geannoteerde agenda van de Informele bijeenkomst van de Europese Raad)