Plenair debat

Plenaire vergadering 23 februari 2017

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
23 februari 2017
10:14
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag in verband met enkele inhoudelijke en technische verbeteringen (Verzamelwet Zvw 2016) (34 575)

10:15
Plenair debat 

VAO Mensenhandel (AO d.d. 16/02)

10:30
Plenair debat 

VAO Strafrechtelijke onderwerpen (d.d. 15/02)

10:50
Plenair debat 

VSO over de reactie op motie van het lid Merkies c.s. over volledige country-by-country reporting (25087, nr. 146)

11:15
Plenair debat 

Debat over het AIVD-rapport ‘Terugkeerders in beeld’

13:10
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

15:00
Plenair debat 

VAO Milieuraad (AO d.d. 21/02)

15:20
Plenair debat 

VAO Luchtvaart (AO d.d. 23/02)

16:00
Plenair debat 

VAO Handhavingsbeleid Belastingdienst (AO d.d. 22/02)

16:15
Plenair debat 

VSO over de nieuwe werkwijze met betrekking tot aanpassingen in de Gids proportionaliteit (32440, nr. 95)

16:25
Plenair debat 

VAO Energieraad d.d. 27 februari 2017 / behandelvoorbehoud EU-voorstellen (AO d.d. 22/2)

16:45
Plenair debat 

VAO Landbouw- en Visserijraad (AO d.d. 22/02)

17:35
Plenair debat 

VAO Jeugdhulp (AO d.d. 23/2)

17:55
Plenair debat 

VAO Berichtgeving regie invoering PGB-trekkingsrecht (AO d.d. 23/2)

18:50
Plenair debat 

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle punten van 21 en 22 februari)

19:50
Plenair debat 

VAO Personeel Defensie (AO d.d. 22/02)

20:00
Plenair debat 

VSO Ontwerpbesluit houdende aanpassing van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria in verband met de invoering van bijzondere procedurele bepalingen in het Vreemdelingenbesluit 2000 (31 753, nr. 134)

20:10
Plenair debat 

VAO Mondzorg/Eerstelijnszorg (AO d.d. 21/2)

20:20
Plenair debat 

VAO Innovatie/Verspilling in de zorg (d.d. 15/02)

20:30
Plenair debat 

VAO Patiënten- en cliëntenrechten (AO d.d. 22/02)

22:00
Plenair debat 

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende punten)