Plenair debat

Plenaire vergadering 23 januari 2020

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
23 januari 2020
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de verschillende wetten op met name het terrein van onderwijs, cultuur en media in verband met voornamelijk wetstechnische en redactionele verbeteringen (Verzamelwet OCW 20..) (35320)

10:16
Plenair debat 

Wijziging van de Embryowet in verband met de aanpassing van het verbod op geslachtskeuze en gebruik van geslachtscellen en embryo’s ten behoeve van kwaliteitsbewaking (35173)

13:30
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:50
Plenair debat 

VAO Financiële problemen bij diverse Jeugdzorginstellingen (AO d.d. 22/01)

16:50
Plenair debat 

Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (35145) (1e termijn Kamer)

19:15
Plenair debat 

VAO Energiebesparing gebouwen (AO d.d. 12/12)

19:35
Plenair debat 

Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten (35047) (R2018)