Plenaire vergadering

23 januari 2014

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)) (33711)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Goedkeuring van de op 4 mei 2012 te Genève tot stand gekomen wijzigingen van het Protocol van 1999 inzake vermindering van verzuring, eutrofiëring en ozon op leefniveau, zoals opgenomen in Besluit 2012/2 (33617)

10:15
Plenair debat 

Dertigledendebat over het bericht dat kinderen de dupe zijn van de crisis

12:00
Plenair debat 

VAO Aldel (AO d.d. 22/01)

13:45
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:50
Plenair debat 

STEMMINGEN (over moties ingediend bij het VAO Aldel en over wetsvoorstel Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (33726))

14:10
Plenair debat 

Aansluitend aan de stemmingen: Initiatief-Van Weyenberg/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (32550) Tweede termijn antwoord

15:45
Plenair debat 

VSO over het ontwerpbesluit zevende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (32127, nr. 172)

16:15
Plenair debat 

Wijziging van de Wet milieubeheer (tarieven Commissie voor de milieueffectrapportage) (33686)

18:00
Plenair debat 

Extra Regeling van werkzaamheden