Plenair debat

Plenaire vergadering 22 december 2016

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
22 december 2016
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VAO Dierziekten en antibioticagebruik (AO d.d. 06/12)

10:40
Plenair debat 

VAO Spoor (AO d.d. 27/10 en 20/12)

11:00
Plenair debat 

VAO Luchtvaart (AO d.d. 30/11)

11:20
Plenair debat 

VAO Energiebesparing gebouwde omgeving (AO d.d. 07/12)

12:45
Plenair debat 

Herdenking naar aanleiding van de aanslag in Berlijn

13:00
Plenair debat 

Voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (34 007) (antwoord 1e termijn + rest)

14:30
Plenair debat 

Stemmingen (over alle punten van 20 en 21 december 2016 en de notaoverleggen van 19 december 2016)

15:10
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

15:15
Plenair debat 

VAO Passend onderwijs (AO d.d. 15/12)

15:40
Plenair debat 

VAO Maatschappelijke opvang (AO d.d. 30/11)

16:00
Plenair debat 

VAO Nucleaire veiligheid (AO d.d. 07/12)

16:25
Plenair debat 

VAO Sociaal domein (AO d.d. 16/11)

16:35
Plenair debat 

VAO Evaluatie uitwerking raadgevend referendum (AO d.d. 14/12)

16:55
Plenair debat 

VAO Gehandicaptenbeleid (AO d.d. 21/12)

17:25
Plenair debat 

VAO Voortgang trekkingsrechten PGB (AO d.d. 21/12)

18:00
Plenair debat 

VAO Elektrisch rijden (AO d.d.07/12)

18:20
Plenair debat 

VAO DELTA (AO d.d. 22/12)

19:25
Plenair debat 

Einde vergadering: Stemmingen (over alle resterende punten)