Plenaire vergadering

22 december 2011

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven (33030, nrs. 9 tot en met 11).

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn (32830)

10:15
Plenair debat 

VAO Rapport van de Commissie Onderzoek Curaçao (AO d.d. 8/12)

11:45
Plenair debat 

VAO Verhoging maximumsnelheid (AO d.d. 14/12 en 20/12)

13:00
Plenair debat 

VAO Suriname (AO d.d. 13/12)

13:00
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:30
Plenair debat 

VAO Maatschappelijk ondernemen (AO d.d. 17/11)

14:00
Plenair debat 

VAO Toerisme (AO d.d. 26/10)

14:15
Plenair debat 

VAO Ganzenbeleid en wildbeheer (AO d.d. 22/12)

14:30
Plenair debat 

VAO Mestvisie (AO d.d.1/12)

15:15
Plenair debat 

VAO Mijnbouw (inclusief schaliegas, gasopslag en geothermie) (AO d.d. 9/11)

15:45
Plenair debat 

VAO Ondernemerspleinen (AO d.d. 23/11)

18:00
Plenair debat 

VAO Ziekenhuisbekostiging

18:20
Plenair debat 

VAO Huisartsenzorg en tariefmaatregelen

18:40
Plenair debat 

VAO PGB

19:00
Plenair debat 

VAO Kindermishandeling (AO d.d. 15/12)

19:20
Plenair debat 

VAO Zorggroep Zonnehuizen (AO d.d. 22/12)

19:40
Plenair debat 

VAO Wapenexportbeleid

21:15
Plenair debat 

Einde vergadering: Stemmingen