Plenair debat

Plenaire vergadering 22 september 2016

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
22 september 2016
10:14
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Bepalingen verband houdende met de vestiging in Nederland van de Kosovaarse Speciale Kamers en Speciale Aanklager met het oog op de berechting van ernstige misdrijven gepleegd in Kosovo tussen 1 januari 1998 en 31 december 2000 (Uitvoeringswet Speciale Kamers Kosovo) (34498)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter implementatie van richtlijn nr. 2014/92/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen, het overstappen naar een andere betaalrekening en de toegang tot betaalrekeningen met basisfuncties (PbEU 2014, L 257) (Implementatiewet toegang basisbetaalrekening) (34 480)

10:14
Plenair debat 

Hamerstuk: Goedkeuring van het op 15 februari 2016 te Pristina tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kosovo betreffende de vestiging van de Kosovo Relocated Specialist Judicial Institution in Nederland (Trb. 2016, 27 en 75) en uitvoeringswet Speciale Kamers Kosovo ( 34 499)

10:30
Plenair debat 

Algemene Politieke Beschouwingen (Voortzetting)

14:00
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

22:30
Plenair debat 

Einde vergadering: STEMMINGEN (over de moties ingediend bij de Algemene Politieke Beschouwingen)