Plenaire vergadering

22 juni 2011

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Debat over de Europese Top

14:15
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

14:20
Plenair debat 

VAO OV-chipkaart (AO d.d. 14/06)

14:35
Plenair debat 

Stemmingen (over moties ingediend bij debat Europese Top, over moties ingediend bij het VAO OV-chipkaart en eindstemming over wetsvoorstel 32 549)

14:45
Plenair debat 

VAO Werktijdverkorting en stremming in de Rijn (AO d.d. 8/6)

15:15
Plenair debat 

VAO Arbeidsmigratie (AO d.d. 26/5)

15:45
Plenair debat 

VAO Uitvoeringsinstructie UWV aan (AO d.d. 9/6)

16:15
Plenair debat 

Opheffing van het Spaarfonds AOW (32 696)

17:00
Plenair debat 

Wijziging van de Wet op de Europese ondernemingsraden in verband met de uitvoering van een richtlijn betreffende de instelling van een Europese ondernemingsraad (32705)

19:00
Plenair debat 

VAO Landbouw- en visserijraad (AO d.d. 22 juni )

19:30
Plenair debat 

VAO Dierhouderij (AO d.d. 1/6)

20:00
Plenair debat 

VAO Biotechnologie (AO d.d. 18/5)

20:30
Plenair debat 

Initiatief-Thieme wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten (31571) (re- en dupliek)