Plenaire vergadering

22 mei 2019

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Wijziging van de Woningwet in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties (35022)

12:30
Plenair debat 

VAO RBZ/Handel (AO d.d. 21/5)

13:25
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: STEMMINGEN (over eventuele moties ingediend bij het VAO RBZ/Handel)

13:30
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

14:20
Plenair debat 

VAO Luchtvaart (AO d.d. 25/04)

15:00
Plenair debat 

VAO Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en Nationaal Strategisch Plan (AO d.d. 15/5)

15:20
Plenair debat 

VAO Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (AO d.d. 24/04)

15:40
Plenair debat 

VAO Financiering politieke partijen (AO d.d. 04/04)

16:00
Plenair debat 

VAO Sociaal domein/ Interbestuurlijk programma (AO d.d. 25/04)