Plenaire vergadering

22 mei 2018

Agendapunten

14:00
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Stemmingen

15:45
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

16:15
Plenair debat 

Duurzaam vervoer (AO d.d. 24/04)

16:40
Plenair debat 

VAO Externe veiligheid (AO d.d. 16/05)

18:30
Plenair debat 

Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet (34 606) (2e termijn Kamer)

19:30
Plenair debat 

Debat over discriminatie bij uitzendbureaus