Plenaire vergadering

22 april 2009

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VAO Toezicht woningcorporaties Rochdale, SGBB en Woonbron (AO d.d. 07/04)

10:30
Plenair debat 

VAO Actieplan Polarisatie en Radicalisering 2009 (AO d.d. 19/03)

10:45
Plenair debat 

Wet veiligheidsregio’s (31 117) (rest)

13:55
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

15:15
Plenair debat 

VAO Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen (AO d.d. 19/03)

15:30
Plenair debat 

Debat kilometerheffing (re- en dupliek)

19:00
Plenair debat 

Spoeddebat over een tbs-er op proefverlof

20:45
Plenair debat 

VSO VWA retributieregelingen

21:00
Plenair debat 

VAO 4e Actieprogramma Nitraatrichtlijn (AO d.d. 16/4 en 22/4)

21:15
Plenair debat 

Spoeddebat over de afspraken van de minister met de beoogde nieuwe voorzitter van Aedes