Plenair debat

Plenaire vergadering 22 maart 2018

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
22 maart 2018
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

VSO ontwerpbesluit wijziging Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) i.v.m. de vaststelling van een maximum aantal voor nachtvluchten op de luchthaven Schiphol (29 665, nr. 277)

10:50
Plenair debat 

VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 13/03)

11:15
Plenair debat 

VAO Georganiseerde criminaliteit/ondermijning (AO d.d. 21/02)

14:00
Plenair debat 

STEMMINGEN (inclusief de oorspronkelijk geagendeerde stemmingen van dinsdag 20 maart en over de moties ingediend tijdens het debat over de Europese Top)

14:50
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden