Plenaire vergadering

22 maart 2011

Agendapunten

14:00
Plenair debat 

Stilstaan bij de ramp in Japan

14:01
Plenair debat 

Vragenuur

15:00
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

15:15
Plenair debat 

Stemming over een aangehouden gewijzigde motie, ingediend bij de behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet op de economische delicten en de Elektriciteitswet 1998 ter implementatie van richtlijn nr. 2009/28/EG, richtlijnnr. 2009/30/EG en richtlijn nr. 2009/33/EG (implementatie van de EG-richtlijn energie uit hernieuwbare bronnen, de EG-richtlijn brandstofkwaliteit en de EG-richtlijn schone en energie zuinige wegvoertuigen) (32357)

16:00
Plenair debat 

Spoeddebat over de langstudeerdersmaatregel

19:00
Plenair debat 

VAO ICT-projecten bij de rijksoverheid (AO d.d. 17/02)

19:30
Plenair debat 

VAO Energiebesparing woningen (AO d.d. 16/3)

20:00
Plenair debat 

Wijz. Gemeentewet, Provinciewet en Waterschapswet; verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale staten en het algemeen bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen (32315)