Plenaire vergadering

22 februari 2017

Agendapunten

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over geldstromen vanuit salafistische organisaties

 
Plenair debat (geannuleerd)

Debat over de persvrijheid in Turkije

10:15
Plenair debat 

VAO Ouderenmishandeling (AO d.d. 08/02)

10:35
Plenair debat 

VAO Doelgroepenvervoer/Valys (AO d.d. 16/02)

10:55
Plenair debat 

VAO Alcohol- en Tabaksbeleid (d.d. 15/02)

11:15
Plenair debat 

VAO Scheepvaart (AO d.d. 02/02)

11:35
Plenair debat 

VSO Subsidieregeling Fietsersbond (34 550-XII, nr. 68)

11:50
Plenair debat 

VAO Ruimtelijke Ordening (AO d.d. 26/01)

12:10
Plenair debat 

VSO over de berekening "Financiering van de invoering van het basisinkomen" (34393, nr. 8)

12:30
Plenair debat 

VAO Arbeidsmigratie, loondoorbetaling bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 09/02)

12:50
Plenair debat 

VAO Behandelvoorbehoud van het EU-voorstel herziening coördinatie sociale zekerheidsstelsels (AO d.d. 15/2)

13:40
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

13:55
Plenair debat 

VAO Leraren, onderwijsarbeidsmarkt en lerarenopleidingen en Initiatiefnota van het lid Bruins: ‘Kerels voor de klas, onderwijsmaatregelen die goed zijn voor jongens én meisjes (AO d.d. 08/02)

14:15
Plenair debat 

Wet bevordering internationalisering hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (34 355)

19:40
Plenair debat 

VAO Decentralisatie Wmo/Wijkverpleging/Palliatieve zorg (AO d.d. 01/02)

19:55
Plenair debat 

VAO Preventiebeleid (AO d.d. 14/12)

20:20
Plenair debat 

VSO over de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) als eerste test bij prenatale screening (29 323, nr. 108)