Plenair debat

Plenaire vergadering 22 januari 2020

Deze vergadering is geweest
Bekijk via Debat Gemist
22 januari 2020
10:15
Zaal: Plenaire zaal

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Wet wijziging woonplaatsbeginsel (35219)

13:35
Plenair debat 

Beëdiging van mevrouw M.J.T.G. van Beukering-Huijbregts (D66)

13:55
Plenair debat 

Regeling van werkzaamheden

14:00
Plenair debat 

VAO Toezicht en handhaving (AO d.d. 16/01)

14:20
Plenair debat 

Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de implementatie van richtlijn 2014/45/EU alsmede ter invoering van een registratie- en kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en aanhangwagens die uitsluitend bestemd zijn om daardoor te worden voortbewogen en het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid) (35188)

17:25
Plenair debat 

VAO JBZ-Raad d.d. 23-24 januari 2020 (deel asiel- en vreemdelingenbeleid)

17:55
Plenair debat 

STEMMINGEN (over eventuele moties ingediend bij het VAO JBZ-Raad)

19:15
Plenair debat 

Wet actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs (35102)