Plenaire vergadering

22 januari 2014

Agendapunten

10:15
Plenair debat 

Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten (33726)

13:20
Plenair debat 

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

19:30
Plenair debat 

Debat over het bericht dat werklozen nauwelijks ingezet worden bij seizoensarbeid